بیمه بدنه اقساطی

با توجه به قیمتهای روز خودرو هوشمندانه و منطقی است برای جبران و بازیافت سرمایه یک بیمه نامه بدنه با پرداخت حق بیمه متناسب با ارزش روز خودرو به شرکت معتبر و مشتری مدار سطح یک کشوری، اقدام به تهیه یک بیمه نامه بدنه خودرو بنمائیم؛ ما نیز برای همراهی شما دوستان بیمه نامه بدنتان را بصورت اقساط انجام می دهیم تا دراین وضعیت اقتصادی بتوانید به آسانی و بدون نگرانی این مهم را انجام دهید.بنابراین با تعیین زمان و روز از سوی شما مشتری عزیز، برای حضور کارشناسان در خصوص بازدید از خودرو مورد درخواستی اقدام به صدور بیمه نامه با تخفیفات ویژه بصورت مستقیم و بدون واسطه و ارسال آن توسط نمایندگی 6609 تقدیم می گردد.