بیمه بدنه خودرو

مشتریان، دلسوزانه یک موضوع کارشناسی شده را مطرح می نمائیم، منافع بیمه نامه بدنه (برخلاف بیمه نامه ثالث)  تنها برای مالک خودرو می باشد و می بایست بنام مالک خودرو صادر شود. به عبارتی در نقل و انتقال خودرو بیمه نامه بدنه تنها بنام شخص بیمه گذار کارایی و قابل استفاده است و نه خریدار خودرو!  بنابراین این برداشت که ماشین را با بیمه نامه بدنه خریداری کرده ایم بدون وکالتنامه رسمی در خصوص استفاده از آن در واقع امکان پذیر نیست! البته در مورد ذینفع می توان شرکت سازنده خودرو یا کمپانی فروش اقساطی و یا شرکت حقوقی را ذینفع بیمه نامه نام برد.*** تخفیفات بیمه بدنه: خودرو صفر کیلومتر با دریافت  20 % تخفیف / خودرو دارای تخفیف بیمه ثالث با اعطاء 10 % تخفیف  / دارنده سابقه بیمه نامه بدنه با اعطاء 30 % تخفیف / در صورت پرداخت نقدی حق بیمه با دریافت 10% تخفیف/ در صورتی که خودرو مورد نظرتان برای اولین بار بیمه نامه بدنه نزد شرکت انجام میشود 40% تخفیف /  بنابراین با لحاظ تخفیفات فوق الذکر تا 80 % تخفیف بهره مند می شوید.